MAKLUMAN PENTING:

  1. Sila lengkapkan maklumat di bawah dan sertakan dokumen lampiran yang diperlukan pada ruangan yang disediakan.
  2. Syarat-syarat permohonan:
   • Anggota berjawatan TETAP
   • Tempoh pinjaman selama 10 bulan + 1 bulan (Wang Proses  melalui potongan gaji pertama).
   • Jumlah maksima pinjaman adalah sebanyak RM 500.00 sahaja.
   • Yuran perkhidmatan (wang proses) adalah RM 50.00 (RM 70.00 diturunkan kepada RM 50.00 bagi tujuan pinjaman ini sahaja).
   • Minima gaji bersih adalah RM 200.00
   • Pengkreditan bayaran pinjaman ke akaun pemohon bermula hujung April.
   • Potongan gaji bermula Julai 2020 hingga April 2021.
MAKLUMAT PERIBADI:
Gelaran

Kod PTJ*

Nama Bank*DOKUMEN YANG DIPERLUKAN:

Sila lampirkan dokumen yang diperlukan seperti di bawah:


MAKLUMAT PERMOHONAN PINJAMAN:


BORANG KEBENARAN POTONGAN GAJI

Pengurus Besar,
Koperasi UTM Berhad,
No.16, Jalan Besi 2,Taman Sri Putri,
81300 Skudai, Johor Bahru, Johor.

Tuan / Puan,
PERKARA : KEBENARAN POTONGAN GAJI

Merujuk kepada perkara di atas adalah dimaklumkan bahawa saya,

bersetuju membenarkan pihak Koperasi UTM Berhad membuat potongan gaji melalui Bendahari Universiti Teknologi Malaysia sebanyak RM 50 sebagai wang proses dan diikuti potongan bulanan sebanyak RM 50 bermula Julai 2020 hingga Mei 2021 (10 bulan + 1 bulan) atau hingga diberitahu kelak mana yang terdahulu.

Sekian, terima kasih.

PENGAKUAN DAN PERJANJIAN:
 1. Saya bersetuju dan berakujanji bahawa akan mematuhi semua syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Kecil Koperasi UTM Berhad dan aturan-aturannya serta apa jua pindaan yang dibuat daripada semasa ke semasa (10)

 2. Saya bersetuju membenarkan majikan memotong gaji bagi menyelesaikan pinjaman ini atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Koperasi.

 3. Selaras dengan kebenaran yang diberikan oleh saya untuk Koperasi UTM Berhad di bawah semakan kredit, saya memberikan kebenaran kepada Koperasi UTM Berhad untuk mendapatkan laporan kredit saya daripada RAM Credit Information Sdn Bhd (“RAMCI”), CTOS Data Systems Sdn Bhd, dan Sistem Pelaporan Kredit Angkasa & Experian (SPEKAR) atau sebuah agensi pelaporan kredit dan/atau mana-mana sumber yang disifatkan sesuai.

 4. Sekiranya saya gagal menyelesaikan pinjaman ini dalam tempoh yang diberikan, saya membenarkan maklumat saya dan baki pinjaman yang tertunggak dilaporkan kepada pihak agensi pelaporan kredit CTOS, dipaparkan kepada pihak pemberi kredit yang lain (seperti bank atau institusi kewangan) dan kegunaan rasmi oleh pihak Koperasi.

 5. Saya mengaku bahawa segala maklumat yang saya berikan adalah benar dan sekiranya tidak pihak Koperasi berhakmembatalkan permohonan saya ini.

AKAD

Nota: Sila klik setuju pada Akad sebelum tekan butang 'Hantar' untuk meneruskan permohonan.